Via Lorenteggio Street Parking

Address
From Piazza Simone Bolivar To Via Lorenteggio
Milan
Via Lorenteggio Street Parking
Address
From Piazza Simone Bolivar To Via Lorenteggio
Milan
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
Mon-Sun
Free


Section #3:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #4:
No Parking


Section #5:
Mon-Sun
Free


Section #6:
Bus Stop
No Parking


Section #7:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Sat
20:00-08:00
Free
Sun
Free


Section #8:
No Parking


Section #9:
Bus Stop
No Parking


Section #10:
No Parking


Section #11:
Mon-Sun
Free


Section #12:
Mon-Sun
Free


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability