South Street Parcheggio Stradale

Indirizzo
Philadelphia
Parcheggio Stradale South Street
Indirizzo
Philadelphia
Tariffe
Section #1:
Ogni Ora
Lun-Sab; 8am-4pm; 2 Max Ore
$3
Ogni Ora
Lun-Sab; 4pm-10pm; 3 Max Ore
$3
Lun-Sab
10pm-8am
Gratuito
Dom
Gratuito


Section #2:
Busses Only
No Parcheggio


Section #3:
Ogni Ora
Lun-Sab; 8am-4pm; 2 Max Ore
$3
Ogni Ora
Lun-Sab; 4pm-10pm; 3 Max Ore
$3
Lun-Sab
10pm-8am
Gratuito
Dom
Gratuito


Payment

Operatore Philadelphia Parking Authority
Show Probability