העצמאות Parkowanie Uliczne

Adres
From "שדרות פלי""ם" To "שדרות פלי""ם"
Haifa
Parkowanie Uliczne העצמאות
Adres
From "שדרות פלי""ם" To "שדרות פלי""ם"
Haifa
Stawki
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Payment