Via Emilio Morosini Street Parking

Address
From Via Augusto Anfossi To Via Spartaco
Milan
Via Emilio Morosini Street Parking
Address
From Via Augusto Anfossi To Via Spartaco
Milan
Rates
Section #1:
Residential Permit Only
Free


Section #2:
No Parking


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
No Parking


Section #5:
No Parking


Section #6:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Sat
20:00-08:00
Free
Sun
Free


Section #7:
Residential Permit Only
Free


Section #8:
Residential Permit Only
Free


Section #9:
No Parking


Section #10:
Residential Permit Only
Free


Section #11:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #12:
No Parking


Section #13:
Residential Permit Only
Free


Section #14:
No Parking


Section #15:
Residential Permit Only
Free


Section #16:
No Parking


Section #17:
No Parking


Section #18:
Residential Permit Only
Free


Section #19:
No Parking


Section #20:
No Parking


Section #21:
No Parking


Section #22:
Residential Permit Only
Free


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability