Via Maestri Campionesi Street Parking

Address
From Via Cadore To Via Friuli
Milan
Via Maestri Campionesi Street Parking
Address
From Via Cadore To Via Friuli
Milan
Rates
Section #1:
Residential Permit Only
Free


Section #2:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Sat
20:00-08:00
Free
Sun
Free


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
Residential Permit Only
Free


Section #5:
Bus Stop
No Parking


Section #6:
No Parking


Section #7:
Residential Permit Only
Free


Section #8:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Sat
20:00-08:00
Free
Sun
Free


Section #9:
Residential Permit Only
Free


Payment

Operator Azienda Trasporti Milanesi
Show Probability