Via Simone D'Orsenigo Street Parking

Address
From Via Friuli To Via Cadore
Milan
Via Simone D'Orsenigo Street Parking
Address
From Via Friuli To Via Cadore
Milan
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
Residential Permit Only
Free


Section #3:
No Parking


Section #4:
No Parking


Section #5:
No Parking


Section #6:
Residential Permit Only
Free


Section #7:
No Parking


Section #8:
No Parking


Section #9:
No Parking


Section #10:
Residential Permit Only
Free


Section #11:
No Parking


Section #12:
No Parking


Section #13:
No Parking


Section #14:
Residential Permit Only
Free


Section #15:
No Parking


Section #16:
No Parking


Section #17:
No Parking


Section #18:
Residential Permit Only
Free


Section #19:
No Parking


Section #20:
No Parking


Section #21:
No Parking


Section #22:
Residential Permit Only
Free


Section #23:
No Parking


Section #24:
No Parking


Section #25:
Residential Permit Only
Free


Section #26:
No Parking


Section #27:
Residential Permit Only
Free


Section #28:
No Parking


Section #29:
Residential Permit Only
Free


Section #30:
No Parking


Section #31:
No Parking


Section #32:
No Parking


Section #33:
Residential Permit Only
Free


Section #34:
No Parking


Section #35:
No Parking


Section #36:
No Parking


Section #37:
Residential Permit Only
Free


Section #38:
No Parking


Section #39:
No Parking


Section #40:
No Parking


Section #41:
Residential Permit Only
Free


Section #42:
No Parking


Section #43:
No Parking


Section #44:
No Parking


Section #45:
Residential Permit Only
Free


Section #46:
No Parking


Section #47:
No Parking


Section #48:
No Parking


Section #49:
Residential Permit Only
Free


Section #50:
No Parking


Payment

Operator Azienda Trasporti Milanesi
Show Probability