Via Simone D'Orsenigo Street Parking

Address
From Viale Umbria To Via Friuli
Milan
Via Simone D'Orsenigo Street Parking
Address
From Viale Umbria To Via Friuli
Milan
Rates
Section #1:
Residential Permit Only
Free


Section #2:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
Residential Permit Only
Free


Section #5:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability