Via Carlo Vittadini Street Parking

Address
From Via Vignola To Via Salasco
Milan
Via Carlo Vittadini Street Parking
Address
From Via Vignola To Via Salasco
Milan
Rates
Section #1:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Section #2:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Section #3:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Section #4:
Mon-Wed | Fri-Sun
Disabled Person Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-24:00; Disabled Person Permit Only
Free


Section #5:
No Parking


Section #6:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Wed | Fri-Sat
20:00-08:00
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-08:00
Free
Thu
20:00-24:00
Free
Sun
Free


Section #7:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Payment

Operator Azienda Trasporti Milanesi
Show Probability