Via San Paolo Street Parking

Address
From Piazza Filippo Meda To Via Agnello
Milan
Via San Paolo Street Parking
Address
From Piazza Filippo Meda To Via Agnello
Milan
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #3:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #4:
Loading Zone Commercial
No Parking


Section #5:
Residential Permit Only
Free


Section #6:
Residential Permit Only
Free


Section #7:
No Parking


Section #8:
Government Vehicle Only
No Parking


Section #9:
No Parking


Section #10:
No Parking


Section #11:
Government Vehicle Only
No Parking


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability