Corso San Gottardo Street Parking

Address
From Via Gentilino To Via Pavia
Milan
Corso San Gottardo Street Parking
Address
From Via Gentilino To Via Pavia
Milan
Rates
Section #1:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Sat
20:00-08:00
Free
Sun
Free


Section #2:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #3:
Bus Stop
No Parking


Section #4:
No Parking


Section #5:
No Parking


Payment

Operator Azienda Trasporti Milanesi
Show Probability