Via Giorgio Washington Street Parking

Address
To Via Costanza
Milan
Via Giorgio Washington Street Parking
Address
To Via Costanza
Milan
Rates
Section #1:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #2:
Residential Permit Only
Free


Section #3:
Bus Stop
No Parking


Section #4:
Residential Permit Only
Free


Section #5:
Residential Permit Only
Free


Payment

Operator Azienda Trasporti Milanesi
Show Probability