Via Mario Pagano Street Parking

Address
From Via Lorenzo Mascheroni To Via Bernardino Telesio
Milan
Via Mario Pagano Street Parking
Address
From Via Lorenzo Mascheroni To Via Bernardino Telesio
Milan
Rates
Section #1:
Bus Stop
No Parking


Section #2:
Mon-Fri | Sun
Residential Permit Only
Free
Sat
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Sat
06:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Section #3:
Mon-Fri | Sun
Residential Permit Only
Free
Sat
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Sat
06:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability