Via Andegari Street Parking

Address
From Via Alessandro Manzoni To Via Giandomenico Romagnosi
Milan
Via Andegari Street Parking
Address
From Via Alessandro Manzoni To Via Giandomenico Romagnosi
Milan
Rates
Section #1:
Residential Permit Only
Free


Section #2:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #3:
No Parking


Section #4:
No Parking


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability