Via Giuseppe Giusti Street Parking

Address
From Via Vittorio Alfieri To Borgo Pinti
Florence
Via Giuseppe Giusti Street Parking
Address
From Via Vittorio Alfieri To Borgo Pinti
Florence
Rates
Section #1:
Mon-Sat
07:30-19:30; Residential Permit Only
Free
Mon-Sat
19:30-07:30
Free
Sun
Free
Sun Every 1st & 3rd
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking


Section #2:
Mon-Sat
07:30-19:30; Residential Permit Only
Free
Mon-Sat
19:30-07:30
Free
Sun
Free
Sun Every 1st & 3rd
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking


Section #3:
Mon-Sat
07:30-19:30; Residential Permit Only
Free
Mon-Sat
19:30-07:30
Free
Sun
Free
Sun Every 1st & 3rd
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking


Section #4:
No Parking


Section #5:
Mon-Sat
07:30-19:30; Residential Permit Only
Free
Mon-Sat
19:30-07:30
Free
Sun
Free
Sun Every 1st & 3rd
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking


Section #6:
No Parking


Section #7:
Mon-Sat
07:30-19:30; Residential Permit Only
Free
Mon-Sat
19:30-07:30
Free
Sun
Free
Sun Every 1st & 3rd
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking


Section #8:
No Parking


Section #9:
Mon-Sat
07:30-19:30; Residential Permit Only
Free
Mon-Sat
19:30-07:30
Free
Sun
Free
Sun Every 1st & 3rd
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking


Payment

Operator Comune di Firenze
Show Probability