Σατωβριάνδου Street Parking

Address
From Σωκράτους To 3ης Σεπτεμβρίου
Athina
Σατωβριάνδου Street Parking
Address
From Σωκράτους To 3ης Σεπτεμβρίου
Athina
Rates
Section #1:
Government Vehicle Only
No Parking


Section #2:
Mon-Sun
Free


Section #3:
Mon-Sun
Free


Section #4:
No Parking


Section #5:
No Parking


Section #6:
No Parking


Section #7:
No Parking


Section #8:
No Parking


Section #9:
Mon-Sun
Free


Section #10:
Mon-Sun
Free


Section #11:
No Parking


Section #12:
No Parking


Section #13:
No Parking


Payment

Operator City of Athens
Show Probability