Franziskanerstra�e Street Parking

Address
From Metzer Stra�e To Steinmetzstra�e
Essen
Franziskanerstra�e Street Parking
Address
From Metzer Stra�e To Steinmetzstra�e
Essen
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
Mon-Sun
Free


Section #3:
No Parking


Section #4:
Mon-Sun
Free


Section #5:
No Parking


Section #6:
Mon-Sun
Free


Section #7:
No Parking


Section #8:
No Parking


Section #9:
Mon-Fri
08:00-18:00; Busses Only
No Parking
Mon-Fri
18:00-08:00
Free
Sat
08:00-10:30; Busses Only
No Parking
Sat
10:30-08:00
Free
Sun
Free


Section #10:
No Parking


Section #11:
Mon-Sun
Free


Payment

Operator Stadt Essen
Show Probability