Auditorium Circle Street Parking

Address
From Lexington Avenue To Jefferson
San Antonio
Auditorium Circle Street Parking
Address
From Lexington Avenue To Jefferson
San Antonio
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
Mon-Sun
6pm-8am
No Parking
Mon-Sun
8am-6pm
Free


Section #3:
No Parking


Section #4:
Mon-Sun
6pm-8am
No Parking
Mon-Sun
8am-6pm
Free


Section #5:
Mon-Sun
6pm-8am
No Parking
Mon-Sun
8am-6pm
Free


Section #6:
No Parking


Section #7:
No Parking


Payment

Operator City of San Antonio
Show Probability