Breigata Street Parking

Address
To Bakkegata
Stavanger
Breigata Street Parking
Address
To Bakkegata
Stavanger
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
No Parking


Section #4:
No Parking


Section #5:
Mon-Fri
08:00-20:00; 15 Min Max
Free
Mon-Fri
20:00-08:00
Free
Sat
08:00-16:00; 15 Min Max
Free
Sat
16:00-08:00
Free
Sun
Free


Section #6:
Mon-Fri
08:00-20:00; 15 Min Max
Free
Mon-Fri
20:00-08:00
Free
Sat
08:00-16:00; 15 Min Max
Free
Sat
16:00-08:00
Free
Sun
Free


Payment

Operator Stavanger Parkering
Show Probability