Διαμαντή Ολυμπίου Street Parking

Address
From Ερνέστου Ερμπάρ To Βίκτωρος Ουγκώ
Thessaloniki
Διαμαντή Ολυμπίου Street Parking
Address
From Ερνέστου Ερμπάρ To Βίκτωρος Ουγκώ
Thessaloniki
Rates
Section #1:
Mon-Sun
Free


Section #2:
No Parking


Payment

Credit Cards Accepted

Coins Accepted

Show Probability