Feldbergstrasse Street Parking

Address
From Klybeckstrasse To Erasmusplatz
Basel
Feldbergstrasse Street Parking
Address
From Klybeckstrasse To Erasmusplatz
Basel
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
Mon-Sun
06:00:00-08:00
No Parking
30 Min
Mon-Sun; 08:00-16:30
Free
Mon-Sun
16:30-18:30
No Parking
30 Min
Mon-Sun; 18:30-06:00
Free


Section #4:
No Parking


Payment

Operator Kanton Basel-Stadt
Show Probability