Via Luigi Tanari Street Parking

Address
From Via Pellegrino Rossi To Via Luigi Tanari
Bologna
Via Luigi Tanari Street Parking
Address
From Via Pellegrino Rossi To Via Luigi Tanari
Bologna
Rates
Section #1:
Each Hour
Mon-Sat; 08:00-18:00
€1.50
Max
Mon-Sat; 08:00-18:00
€7.50
Mon-Sat
18:00-08:00
Free
Sun
Free
Residential Permit Only
Free


Section #2:
Each Hour
Mon-Sat; 08:00-18:00
€1.50
Max
Mon-Sat; 08:00-18:00
€7.50
Mon-Sat
18:00-08:00
Free
Sun
Free
Residential Permit Only
Free


Section #3:
Disabled Person Permit Only
Free


Section #4:
Each Hour
Mon-Sat; 08:00-18:00
€1.50
Max
Mon-Sat; 08:00-18:00
€7.50
Mon-Sat
18:00-08:00
Free
Sun
Free
Residential Permit Only
Free


Payment

Credit Cards Accepted

Pay By Phone

Coins Accepted

Debit Cards Accepted

Operator Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER)
Notes

Each Hour (With Prepaid Card): €1.20
Show Probability