העצמאות Stationnement en voirie

L'adresse
From "שדרות פלי""ם" To "שדרות פלי""ם"
Haifa
Stationnement en voirie העצמאות
L'adresse
From "שדרות פלי""ם" To "שדרות פלי""ם"
Haifa
Les Tarifs
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Payment