King Street West Aparcamiento Callejero

Dirección
From York Street To Bay Street
Toronto
Aparcamiento Callejero King Street West
Dirección
From York Street To Bay Street
Toronto
Precios
Section #1:
No Aparcamiento


Section #2:
No Aparcamiento


Section #3:
Bus Stop
No Aparcamiento


Section #4:
Disabled Person Permit Loading Zone
No Aparcamiento
Non-Permit Holders
No Aparcamiento


Section #5:
Taxis Only
No Aparcamiento


Section #6:
No Aparcamiento


Section #7:
No Aparcamiento


Section #8:
Bus Stop
No Aparcamiento


Section #9:
Loading Zone Commercial
No Aparcamiento


Section #10:
Loading Zone Commercial
No Aparcamiento


Section #11:
No Aparcamiento


Section #12:
No Aparcamiento


Section #13:
Disabled Person Permit Loading Zone
No Aparcamiento
Non-Permit Holders
No Aparcamiento


Section #14:
Taxis Only
No Aparcamiento


Section #15:
Loading Zone Commercial
No Aparcamiento


Section #16:
No Aparcamiento


Section #17:
No Aparcamiento


Section #18:
Taxis Only
No Aparcamiento


Section #19:
No Aparcamiento


Section #20:
Taxis Only
No Aparcamiento


Section #21:
Loading Zone Commercial
No Aparcamiento


Payment

Operador Toronto Parking Authority
Show Probability