Via Monaldo Calari Street Parking

Address
To Via del Pratello
Bologna
Via Monaldo Calari Street Parking
Address
To Via del Pratello
Bologna
Rates
Section #1:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #4:
No Parking


Payment

Operator Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER)
Show Probability