העצמאות Parken an der Straße

Adresse
From "שדרות פלי""ם" To "שדרות פלי""ם"
Haifa
Parken an der Straße העצמאות
Adresse
From "שדרות פלי""ם" To "שדרות פלי""ם"
Haifa
Preise
Abschnitt #1:
No Parkplatz


Abschnitt #2:
No Parkplatz


Zahlungsmethode