Via Grigna Street Parking

Address
From Via Giuseppe Arimondi To Via Giovanni Duprè
Milan
Via Grigna Street Parking
Address
From Via Giuseppe Arimondi To Via Giovanni Duprè
Milan
Rates
Section #1:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Section #2:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability