Via Galileo Galilei Street Parking

Address
From Via Marco Polo To Via Renato Cartesio
Milan
Via Galileo Galilei Street Parking
Address
From Via Marco Polo To Via Renato Cartesio
Milan
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
Mon-Sat
08:00-20:00; Loading Zone Commercial
No Parking
Mon-Sat
20:00-08:00
Free
Sun
Free


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability