Via Giuseppe Francesco Piermarini Street Parking

Address
From Via Antonio Canova To Piazza dei Volontari
Milan
Via Giuseppe Francesco Piermarini Street Parking
Address
From Via Antonio Canova To Piazza dei Volontari
Milan
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
No Parking


Section #4:
Mon-Sun
06:00-22:00; Residential Permit Only
Free
Mon-Sun
22:00-06:00; Authorized Vehicles Only
No Parking


Section #5:
No Parking


Section #6:
Mon-Sun
06:00-22:00; Residential Permit Only
Free
Mon-Sun
22:00-06:00; Authorized Vehicles Only
No Parking


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability