Via Monte Sabotino Street Parking

Address
From Via Giovanni Sabbatini To Via Luigi Valdrighi
Modena
Via Monte Sabotino Street Parking
Address
From Via Giovanni Sabbatini To Via Luigi Valdrighi
Modena
Rates
Section #1:
Mon-Sun
Free


Section #2:
No Parking


Section #3:
Mon-Sun
Free


Section #4:
No Parking


Section #5:
Mon-Sun
Free


Section #6:
09:00-10:00
Loading Zone Commercial
No Parking
10:00-16:00
Free
16:00-17:00
Loading Zone Commercial
No Parking
17:00-09:00
Free


Section #7:
Mon-Sun
Free


Section #8:
Mon-Sun
Free


Section #9:
Mon-Sun
Free


Section #10:
No Parking


Section #11:
Mon-Sun
Free


Payment

Operator Comune di Modena
Show Probability