Δημοτικός Σταθμός Αυτοκινήτων

Subterranean Lot
215 Spaces •
Kriezotou
Χαλκίδα, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 34100, GR
+30 2221 077516
Δημοτικός Σταθμός Αυτοκινήτων
Kriezotou
Χαλκίδα, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 34100, GR
+30 2221 077516
Subterranean Lot
Δημοτικός Σταθμός Αυτοκινήτων
Kriezotou
Χαλκίδα, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 34100, GR
Δημοτικός Σταθμός Αυτοκινήτων
Enter:
--
--

Exit:
--
--

Reservation Details
Δημοτικός Σταθμός Αυτοκινήτων
Check-in
--
--

Check-out
--
--

Driver Info
Payment Info


back
Rates
Each Hour
€1.50

Bills, Coins
Hours of Operation
Mon
07:00-19:30
Thu
07:00-22:30
Wed
07:00-19:30
Thu-Fri
07:00-22:30
Sat
08:30-16:00
Amenities

Handicap Spaces
Covered Parking
On-Site Elevator
Parking Lighting
Cash Only
Park & Lock
Building Address
Type Non-restricted
Total Spaces 215
Total Handicap Spaces 1
Operator Δήμος Χαλκίδα
Rate this lot

Reviews
No Reviews Yet. Want to Review this lot?
Show Occupancy