ΣAB

Structure Lot
234 Spaces • €€€
Almirou 7
Βόλος, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 38333, GR
+30 24210 33330
ΣAB
Almirou 7
Βόλος, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 38333, GR
+30 24210 33330
Structure Lot
ΣAB
Almirou 7
Βόλος, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 38333, GR
ΣAB
Enter:
--
--

Exit:
--
--

Reservation Details
ΣAB
Check-in
--
--

Check-out
--
--

Driver Info
Payment Info


back
Rates
Each Hour
€1
3 Hours
€3
Each Add'l Hour
€0.50
7 Hours
€5
24 Hours
€10
Each Add'l Day
€10

Bills, Coins, MC/Visa
Monthly Rates
Monthly
€60
Hours of Operation
Mon-Sun
24 Hours
Amenities

Covered Parking
Open 24/7
Parking Lighting
Credit Cards Accepted
Park & Lock
Building Address
Type Non-restricted
Total Spaces 234
Operator Parking Volos
Notes

Monthly for permanent customers
Rate this lot

Reviews
No Reviews Yet. Want to Review this lot?
Show Occupancy