Ακτυπησ Α Δελαβινιασ Κ Μαχαιρα Μ Οε

Surface Lot
5 Spaces • €€€€
Karolou 27
Athina, Attica 104 37, GR
Ακτυπησ Α Δελαβινιασ Κ Μαχαιρα Μ Οε
Karolou 27
Athina, Attica 104 37, GR
Surface Lot
Ακτυπησ Α Δελαβινιασ Κ Μαχαιρα Μ Οε
Karolou 27
Athina, Attica 104 37, GR
Ακτυπησ Α Δελαβινιασ Κ Μαχαιρα Μ Οε
Enter:
--
--

Exit:
--
--

Reservation Details
Ακτυπησ Α Δελαβινιασ Κ Μαχαιρα Μ Οε
Check-in
--
--

Check-out
--
--

Driver Info
Payment Info


back
Rates
Max
08:00-17:00
€7
Max
17:00-24:00
€7
Max
00:00-08:00
€7
Oversize Add'l
€1
Tax Included

Bills, Coins
Hours of Operation
Mon-Sun
24 Hours
Amenities

Open 24/7
Over 7ft. Clearance
Cash Only
Park & Leave Key
Building Address
Type Non-restricted
Total Spaces 5
Notes

Bus Max (08:00-20:00): €50
Bus Max (20:00-08:00): €40

Agricultural Vehicles Permitted Upon Agreement
Rate this lot

Reviews
No Reviews Yet. Want to Review this lot?
Show Occupancy