Via Gian Domenico Romagnosi Katupysäköinti

Osoite
From Via Luisa di Savoia To Via Matteo Renato Imbriani
Rome
Katupysäköinti Via Gian Domenico Romagnosi
Osoite
From Via Luisa di Savoia To Via Matteo Renato Imbriani
Rome
Hinnat
Section #1:
3 Ajat
Ma-La; 08:00-20:00
Ilmainen
Ma-La
20:00-08:00
Ilmainen
Su
Ilmainen
Residential Permit Only
Ilmainen


Section #2:
3 Ajat
Ma-La; 08:00-20:00
Ilmainen
Ma-La
20:00-08:00
Ilmainen
Su
Ilmainen
Residential Permit Only
Ilmainen


Section #3:
Government Vehicle Only
No Parking


Section #4:
15 Min
Ma-La; 08:00-20:00
€0.20
1 Tunti
Ma-La; 08:00-20:00
€1
Jokainen lisää'l Tunti
Ma-La; 08:00-20:00
€1
8 Ajat
Ma-La; 08:00-20:00
€4
Ma-La
20:00-08:00
Ilmainen
Su
Ilmainen
Residential Permit Only
Ilmainen


Section #5:
No Parking


Section #6:
Disabled Person Permit Only
Ilmainen
Non-Permit Holders
No Parking


Section #7:
15 Min
Ma-La; 08:00-20:00
€0.20
1 Tunti
Ma-La; 08:00-20:00
€1
Jokainen lisää'l Tunti
Ma-La; 08:00-20:00
€1
8 Ajat
Ma-La; 08:00-20:00
€4
Ma-La
20:00-08:00
Ilmainen
Su
Ilmainen
Residential Permit Only
Ilmainen


Payment

Disc Accepted

Operaattori Roma ATAC S.p.A.
Show Probability