Texas Avenue Parken an der Straße

Adresse
From Smith Street To Louisiana Street
Houston
Parken an der Straße Texas Avenue
Adresse
From Smith Street To Louisiana Street
Houston
Preise
Abschnitt #1:
No Parkplatz


Abschnitt #2:
No Parkplatz


Abschnitt #3:
Busses Only
No Parkplatz


Abschnitt #4:
Jede Stunde
Mo-Sa; 7am-6pm
$2.00
Mo-Sa
6pm-7am
Kostenlos
So
Kostenlos


Abschnitt #5:
Jede Stunde
Mo-Sa; 7am-6pm
$2.00
Mo-Sa
6pm-7am
Kostenlos
So
Kostenlos


Abschnitt #6:
Jede Stunde
Mo-Sa; 7am-6pm
$2.00
Mo-Sa
6pm-7am
Kostenlos
So
Kostenlos


Zahlungsmethode

Kreditkarten akzeptiert

Betreiber City of Houston
Show Probability