Via Antonio Zarotto Street Parking

Address
From Via Camillo Finocchiaro Aprile To Via Panfilo Castaldi
Milan
Via Antonio Zarotto Street Parking
Address
From Via Camillo Finocchiaro Aprile To Via Panfilo Castaldi
Milan
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
Mon-Sat
08:00-18:00; Government Vehicle Only
No Parking
Mon-Sat
18:00-08:00
Free
Sun
Free


Section #4:
No Parking


Section #5:
Residential Permit Only
Free


Section #6:
No Parking


Payment

Operator Azienda Trasporti Milanesi
Show Probability