Via San Marco Street Parking

Address
From Via Castelfidardo To Via della Moscova
Milan
Via San Marco Street Parking
Address
From Via Castelfidardo To Via della Moscova
Milan
Rates
Section #1:
Disabled Person Permit Only
Free


Section #2:
Residential Permit Only
Free


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
Disabled Person Permit Only
Free


Section #5:
Mon-Sun
00:00-08:00
Free
1 Hour
Mon-Sun; 08:00-19:00
€3
2 Hours
Mon-Sun; 08:00-19:00
€6
Each Add’l Hour
Mon-Sun; 08:00-19:00
€4.50
1 Hour
Mon-Sun; 19:00-24:00
€3
Max
Mon-Sun; 19:00-24:00
€6
Mon-Sun
19:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Section #6:
Mon-Sun
00:00-08:00
Free
1 Hour
Mon-Sun; 08:00-19:00
€3
2 Hours
Mon-Sun; 08:00-19:00
€6
Each Add’l Hour
Mon-Sun; 08:00-19:00
€4.50
1 Hour
Mon-Sun; 19:00-24:00
€3
Max
Mon-Sun; 19:00-24:00
€6
Mon-Sun
19:00-24:00; Residential Permit Only
Free


Section #7:
No Parking


Section #8:
Loading Zone Commercial
No Parking


Section #9:
Residential Permit Only
Free


Section #10:
No Parking


Section #11:
No Parking


Payment

Credit Cards Accepted

Pay By Phone

Coins Accepted

Debit Cards Accepted

Operator Azienda Trasporti Milanesi
Show Probability