Via Ausonio Street Parking

Address
From Via Lesmi To Via Edmondo De Amicis
Milan
Via Ausonio Street Parking
Address
From Via Lesmi To Via Edmondo De Amicis
Milan
Rates
Section #1:
Residential Permit Only
Free


Section #2:
No Parking


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #5:
Loading Zone Commercial
No Parking


Section #6:
Residential Permit Only
Free


Section #7:
No Parking


Section #8:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability