Via San Francesco d'Assisi Street Parking

Address
From Via Santa Lucia To Via Giuseppe Vigoni
Milan
Via San Francesco d'Assisi Street Parking
Address
From Via Santa Lucia To Via Giuseppe Vigoni
Milan
Rates
Section #1:
Disabled Person Permit Only
Free
Non-Permit Holders
No Parking


Section #2:
Residential Permit Only
Free


Section #3:
Residential Permit Only
Free


Section #4:
No Parking


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability