Via Giuseppe Frua Street Parking

Address
From Via Luigi Sacco To Viale Ergisto Bezzi
Milan
Via Giuseppe Frua Street Parking
Address
From Via Luigi Sacco To Viale Ergisto Bezzi
Milan
Rates
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #4:
Mon-Wed | Fri-Sun
Disabled Person Permit Only
Free
Mon-Wed | Fri-Sun
Non-Permit Holders
No Parking
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Disabled Person Permit Only
Free
Thu
06:00-00:00; Non-Permit Holders
No Parking


Section #5:
Mon-Wed | Fri-Sun
Disabled Person Permit Only
Free
Mon-Wed | Fri-Sun
Non-Permit Holders
No Parking
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Disabled Person Permit Only
Free
Thu
06:00-00:00; Non-Permit Holders
No Parking


Section #6:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #7:
No Parking


Section #8:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #9:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #10:
No Parking


Section #11:
No Parking


Section #12:
No Parking


Section #13:
No Parking


Section #14:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #15:
No Parking


Section #16:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #17:
No Parking


Section #18:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #19:
No Parking


Section #20:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #21:
No Parking


Section #22:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #23:
No Parking


Section #24:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #25:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #26:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #27:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #28:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #29:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #30:
No Parking


Section #31:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #32:
Mon-Wed | Fri-Sun
Residential Permit Only
Free
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Residential Permit Only
Free


Section #33:
Mon-Wed | Fri-Sun
Disabled Person Permit Only
Free
Mon-Wed | Fri-Sun
Non-Permit Holders
No Parking
Thu
00:00-06:00; Street Cleaning
No Parking
Thu
06:00-00:00; Disabled Person Permit Only
Free
Thu
06:00-00:00; Non-Permit Holders
No Parking


Payment

Operator Azienda Transporti Milanesi
Show Probability