Kringsj�veien Stationnement en voirie

L'adresse
From V�gedalen To V�gsgaten
Bergen@16
Stationnement en voirie Kringsj�veien
L'adresse
From V�gedalen To V�gsgaten
Bergen@16
Les Tarifs
Section #1:
No Parking


Section #2:
No Parking


Section #3:
No Parking


Section #4:
Bus Stop
No Parking


Section #5:
Bus Stop
No Parking


Section #6:
No Parking


Section #7:
No Parking


Section #8:
No Parking


Payment

Opérateur Bergen Kommune